Omega Consulting Team

location: Beograd

Omega Consulting Team je konsultantska kuća koja pomaže firmama u oblastima finansija, prodaje, marketinga, ljudskih resursa kao i organizacije i upravljanja.

Naši konsultanti imaju dugogodišnje iskustvo u rukovođenju na visokim pozicijama u domaćim i stranim kompanijama u zemljama regiona, Češkoj Republici i Rusiji. Iz svake od pomenutih oblasti pojedinačno, održali smo više stotina seminara, treninga i konsultantskih projekata u mnogim kompanijama u zemljama bivše SFRJ, Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, Švajcarskoj kao i na Kipru.

Sertifikovana smo konsultantska kuća i sarađujemo sa značajnim svetskim i domaćim institucijama poput EBRD-a, Privredne komore Srbije.

U poređenju sa drugim konsultantskim kućama, razlikujemo se po tome što učestvujemo u sprovođenju odluka koje se donose u zajedničkom radu sa klijentom.

Kod upravljanja kompanijama (organizacione transformacije) počinjemo sa dijagnozom trenutnog stanja, analiziramo mogućnosti i potencijale i u saradnji sa menadžmentom klijenta i radimo na stvaranju proaktivne kompanije kojom se profesionalno upravlja putem praćenja, merenja i analiza i u okviru koje su svi zaposleni odgovorni i zainteresovani za profitabilno poslovanje. U radu sa klijentima koristimo razne metodologije. Kroz praktičan, konsultantski rad, razvili smo treninge/seminare koji polaznicima pružaju konkretna znanja, iskustva i tehnike koji u praksi pokazuju odlične razultate.

U oblasti finansija i kontrolinga ističemo da smo uradili više od stotinu finansijskih analiza, ocena poslovnog rejtinga kompanija i uporednih analiza. Kao konkurentsku prednost ističemo iskustvo uvođenja finansijske funkcije i upravljačkog (menadžerskog) računovodstva u velikom broju kompanija/preduzeća različite veličine. Ponosni smo na činjenicu da smo iz oblasti finansija obučavali hiljade menadžera, među kojima je mnogo onih koji danas rukovode velikim i uspešnim kompanijama i koji naše obuke smatraju pozitivnim prekretnicama svoje menadžerske karijere.

Iz oblasti ljudskih resursa ističemo uspešno sprovođenje specifičnih modela selektovanja kandidata koji uključuje unakrsna testiranja i merenja u skladu sa zahtevima određenog radnog mesta, identifikovanje karakteristika, afiniteta i motivacionih pokretača zaposlenih, prepoznavanje zaposlenih koji su preforsirani, onih koji se dosađuju i onih koji razmišljaju o odlasku. Posebnim metodologijama utvrđujemo nedostatke u timskom radu i pomažemo da se isti otklone.

Značajni su i rezultati koje ostvarujemo kroz projekte organizacije i upravljanja prodajnim timom u okviru kojih smo sprovodimo aktivnosti: provera i unapređivanje znanja i veština prodavaca, izbor/selekcija novih članova prodajnog tima, organizaciona postavka prodajnog sektora, utvrđivanje postojećih i budućih ciljnih grupa klijenata, definisanje strategije rada sa izabranim ciljnim grupama, utvrđivanje najboljih načina za rad sa bazom klijenata, usvajanje modela merenja uspešnosti rada prodavaca, izrada makro i mikro planova prodaje, praćenje ostvarivanja planova i prodajnih ciljeva, kontinuirana analiza i kontrola sprovedenih aktivnosti, izrada i unapređenje stimulativnih sistema nagrađivanja.

Posebno želimo da istaknemo našu uslugu Outsourcing-a i to u oblastima finansija i kontrolinga, kao i prodaje i marketinga. Iskustvo članova Omega Consulting Team-a stečeno u višegodišnjem radu na brojnim menadžerskim pozicijama, kao i brojni projekti realizovani kod naših klijenata, predstavljaju garanciju i kvalitetan preduslov za realizaciju navedene usluge za visoko pozicionirane menadžerske funkcije. Rad u ovakvim projektima predstavlja najveći izazov za naše konsultante, a dosadašnja iskustva i rezultati daju nam za pravo da i u narednom periodu uđemo u nove izazove u saradnji sa našim klijentima. Sve navedeno, omogućava nam da se postavimo veoma fleksibilno u odnosu na zahteve klijenta.