No Limit Hub

location: Niš

No Limit Hub osnovan je sa ciljem razvoja preduzetništva u oblasti inovacionaih i informacionih tehnologija kroz razmenu znanja i razvoj poslovnih veština pojedinaca.

U fokusu našeg delovanja nalazi se organizovanje i realizacija:
- Konferencija i edukacija na relevatne i aktuelne teme iz industrije informacionih tehnologija;
- Događaja čiji je osnovni cilj povezivanje i razmena znanja i iskustava profesinalaca i entuzijasta iz istih oblasti;
- Sopstvenih projekata i studija slučaja u cilju pružanja praktičnog iskustva mladim talentima;
- Umrežavanja različitih subjekata iz industrije inovacionih i informacionih tehnologija (javni i privatni sektor, obrazovne institucije, pojedinci).
- Aktivnosti koje doprinose pobošljašnju poslovnog ekosistema;
- Saradnje sa međunarodnim organizacijama i partnerima.

Čemu težimo?
Težimo da kreiramo okruženje u kome će mladi biti oslobođeni svih ograničenja i nadahnuti da kroz sinergijsko delovanje dostignu svoj pun potencijal.