Network Media

location: Novi Sad

MENADŽMENT
- Interni i krizni PR
- CRM konsalting-izrada baze podataka i unapređenje interne komunikacije

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA TRŽIŠTA
- Izrada poslovnih, investicionih planova i studije izvodljivosti u proširenju poslovanja na ciljano tržište

EVENT MANAGEMENT
- Planiranje događaja (od ideje do realizacije)
- Organizacija poslovnih skupova (radionica, edukacija, seminara, konferencija, i sl.)
- Organizacija sajmova, izložbi i B2B skupova
- Organizacija sportskih događaja i takmičenja
- Pozicioniranje i predstavljanje klijenta na sajamskim manifestacijama (u zemlji i inostranstvu)
- Organizacija korporativnih događaja (proslave, „teambuilding“, i sl.)
- Tehnička podrška edukativnim programima i događajima (uslužno pozivanje, prodaja ulaznica ili prijava za edukacije – baza Network medie broji preko 20.000 kontakta)
- Unapređenje i zastupanje društveno-odgovornih projekata iz svih oblasti delovanja, sportskih takmičenja i program iz oblasti kulture u iznalaženju izvora finansiranja i realizaciji

LOGISTIČKA PODRŠKA (u Srbiji, zemljama EU i svetu)
- usluge pakovanja, špedicije, transporta, skladištenja, isporuka i montaže
- dokumentacija, uzorci proizvoda, rekviziti i oprema, proizvodi za različite potrebe: međunarodne i domaće sajmove, izložbe, B2B događaje, poslovne sastanke i prezentacije, sportske događaje, promocije i dostave krajnjim korisnicima.

PR USLUGE
- PR u politici
- Odnosi sa ciljanim javnostima
- Odnosima sa medijima i media monitoring

MARKETING
- Kreativno predstavljanje tržištu – izrada marketing plana i osmišljavanje kreativnih kampanja
- Unapređenje i kreiranje ideja i projektnih rešenja iz oblasti promocije kompanije/brenda, reklamiranja i društvenih projekata
- Planiranje i realizacija medijskih kampanja (radio, tv)
- Dizajn i oglašavanje u štampanim i internet medijima
- Planiranje i realizacija tradicionalnog oglašavanja - outdoors kampanja (oglašavanje na velikim površinama-zidovima, megaboardima, bilbordima, ulično oglašavanje, autobuska stajališta, i sl., katalog sa preko 650 pozicija na teritoriji Srbije)