Nemačko-srpska privredna komora

location: Beograd

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) pripada sistemu nemačkih spoljno-trgovinskih i industrijskih komora sa 130 kancelarija u 90 zemalja. Još od osnivanja tadašnje Delegacije nemačke privrede u Srbiji i Nemačko-srpskog privrednog udruženja 2001. godine, nudi brojne interesantne usluge. AHK Srbija zvanično je osnovana 14. aprila 2016.godine.

Funkcije nemačkih spoljno-trgovinskih komora
- Zvanično predstavništvo nemačke privrede: Spoljno-trgovinske komore (AHK) su ključni igrači razvoja privrede u inostratstvu u ime SR Nemačke. Komore zastupaju nemačke ekonomske interese na licu mesta.
- Članstvo: Komore okupljaju kompanije koje su aktivne u bilateralnim privrednim odnosima. Članice imaju poseban glas i značaj kada je reč o promovisanju bilateralnih privrednih odnosa Komore u interakciji sa politikom, biznisom i administracijom.
- Usluge za preduzeća: Komore nude domicilnim i nemačkim preduzećima usluge za podršku poslovnih aktivnosti preko servisne marke DEinteranational.

Nemačko-srpska privredna komora (AHK Srbija) zastupa interese kompanija članica, pruža informativnu podršku za njihovo poslovanje i zalaže se za razvoj i unapređenje nemačko-srpske trgovine i saradnje u svim privrednim aspektima. Sa preko 300 kompanija članica predstavlja najveću i najznačajniju bilateralnu organizaciju u Srbiji.

AHK Srbija ima četiri prioriteta:
- Usluge i podrška kompanijama članicama koje su zainteresovane za poslovanje u Nemačkoj i Srbiji
- Zastupanje interesa nemačkih kompanija prema srpskim partnerskim kompanijama
- Centar mreže nemačkih i srpskih predstavnika privrede
- Unapređenje dualnog obrazovanja u Srbiji

Jedan od centralnih zadataka AHK Srbije je podrška nemačkim kompanijama u osnivanju, istraživanju tržišta i poslovnom spajanju. Komora i njeno uslužno preduzeće DEinternational nude različite poslovne usluge, počev od pretrage adekvatnih kontakata, podrške u procesu pregovora do izrade individualnih studija i ispitivanja tržišta. Komora takođe nudi usluge prevođenja, informacija o pravnim i carinskim pitanjima, PR usluge i kompletnu organizaciju različitih događaja.

Telefon: +381 11 202 80 10

Internet stranica:

E-mail: info@ahk.rs