MNG Centar

location: Beograd

Osnovno polje rada MNG Centra je razvoj praktično upotrebljivih kompetencija pojedinaca i organizacija, kroz različite metode i forme obuke (učenja) i profesionalnog razvoja.

Osnovani smo 2005. godine, a 2008. godine izvršena je transformacija u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Oblasti rada MNG Centra su:
- kontinuirani profesionalni razvoj i usavršavanje menadžera i zaposlenih kroz primenu različitih kratkih formi učenja u open i in- house opciji;
- obuka za sticanje kvalifikacija (duži programi obuke) upotrebom face to face, e- learning i drugih metoda;
- razvoj i organizacija različitih vidova obuke/učenja na radnom mestu;
- sertifikacija (provera i potvrđivanje) kompetencija pojedinaca u skladu sa standardom ISO 17024;
- vođenje EBC*L nacionalnog predstavništva u Srbiji i sertifikacija menadžerskih i poslovnih kompetencija u okviru EBC*L sistema;
- izvođenje pripremnih programa obuke za polaganje stručnih i profesionalnih ispita za sticanje odgovarajućih licenci;
- pružanje savetodavnih usluga u oblasti razvoja i primene rešenja sistema obuke i profesionalnog razvoja u organizacijama;
- izrada i upravljanje projektima za nacionalne i subnacionalne institucije, u oblasti razvoja sistema za razvoj veština, preduzetnički razvoj, upravljanja znanjem, kao i drugim oblastima razvoja socijalno- ekonomske infrastrukture;
- pružanje konsultantskih usluga u različitim funkcionalnim oblastima poslovanja;
- publikovanje priručnika, stručnih knjiga i publikacija;
- primena e- learning rešenja u obuci.

Tokom proteklih godina rada, prema različitim poslovnim pokazateljima, postali smo jedna od najvećih regionalnih platformi za obuku i podršku razvoja kompetencija zaposlenih u privredi i javnom sektoru.
Naše otvorene i in-house treninge i druge vidove učenja (radionice, konferencije, duže sertifikatne programe obuke i dr.) do sada je pohađalo više od 26000 učesnika, na oko 1750 održanih obrazovnih aktivnosti. Posedujemo savremeno opremljen trening centar na 550 m2 površine, sa više sala i punim komforom za učesnike naših treninga i druge vidove učenja.

Od 2007. godine smo akreditovani nacionalni predstavnici za European Business Competence Licence- EBC*L, međunarodnu kvalifikaciju i sistem sertifikacije poslovnih kompetencija.

U cilju osiguranja kvaliteta primenjujemo smernice ISO 10015 standarda - obezbeđenje kvaliteta u obuci.
Sarađujemo sa više od 60 partnerskih organizacija, iz javnog i privatnog sektora koje dele našu posvećenost u isporučivanju vrhunskog kvaliteta i izvrsnosti usluga.

Naša osnovna misija je da pomognemo zaposlenima u privatnom i javnom sektoru, da kroz razvoj i unapređenje kompetencija unaprede sopstveni učinak i uspeh na poslu, a samim tim i konkurentnost i produktivnost organizacija u kojima rade.

Takođe, naša misija je orijentisana i ka svim pojedincima kojima želimo da pružimo podršku kroz sticanje znanja, veština i stavova za uspešan rad, razvoj karijere, profesionalnu mobilnost i zapošljavanje, jer kompetencije su ono što pojedinac nudi na tržištu rada.