Mlinpek zavod

location: Novi Sad

Na pragu novog milenijuma, poslednje decenije dvadesetog veka, ubrzane promene koje su nastale kao posledica svetske eksplozije znanja, imale su presudan uticaj i na srpsku ekonomiju. Složeni životni uslovi i vreme u kojem se mešaju kodovi prošlosti i budućnosti, doveli su do radikalne promene prirode poslova. Tehnološke promene koje su nastupile naglo i ubrzano, čak brutalno, izazvale su nastanak velikog broja poslova, a sa njima i ljudi i preduzeća.
U uslovima vučje konkurencije, gde vlada surovi profesionalizam, otvarali su se putevi ka preduzetništvu i tržišnoj ekonomiji.

Sledeći tokove vremena, tim samostalnih projektanata, koji je akumulirao zavidan intelektualni kapital i energiju, izdvojio se sa Tehnološkkog fakulteta u Novom Sadu. To je bio svojevrstan iskorak iz zatvorenih obrazaca i zona udobnosti.

Motivi pokretači koji su podstakli ekipu na osamostaljivanje su bili nelogični zakonski akti i nemogućnost napretka i afirmacije kroz timski rad. Shvatajući nužnost promena i njihovu neumitnost, a u želji da sačuvaju jedinstvo uigranog tima, koncepcijski su se razišli sa dominantnom strukturom na Fakultetu. Bilo je više nego jasno da se generacije vaspitane na uniformisanom modelu, ne mogu dobro osećati na individualnom i originalnom planu. Od njih se nije mogla očekivati preduzetnička inicijativa.

Kreativan odnos prema poslu i želja da jedni drugima učine rad prijatnim, evoluirali su u pravi zanos i predanost oko realizovanja poslovne ideje. Na putu ka osamostaljivanju, ekipa nešto više od godinu dana provodi u preduzeću „Mlinomont“, sa ciljem da osnaži sopstveni uticaj na stručnu javnost. U atmosferi krajnjeg nerazumevanja, donose presudnu odluku da se u potpunosti osamostale i stvore temelje za razvoj delatnosti kroz privatnu inicijativu.

CILJEVI I MISIJA
5. septembra 1991. godine osnovano je preduzeće „MLINPEK ZAVOD“ kao deoničarsko društvo. Potpisnici ugovora o osnivanju preduzeća bili su:
1. MILAN N. SKENDžIĆ, diplomirani inženjer tehnologije
2. NEBOJŠA SPASOJEVIĆ, diplomirani inženjer tehnologije
3. LAZAR POPOVIĆ, diplomirani inženjer tehnologije
4. BOGDAN PASTORNAČKI, inženjer tehnologije
5. BRANKO LONČAR, tehničar
6. KARLO BUHMILER, tehničar
7. JOVO ŠKOBO, tehničar

Ovaj tim stručnjaka projektanata, do tada potvrđen u samostalnom radu i na veoma delikatnim zadacima, u startu je definisao cilj - da sam vodi poslovnu politiku za duži vremenski period.

Osnivački kapital, koji je zapisan u Ugovoru o osnivanju preduzeća, iznosio je tadašnjih 55.000 dinara, što je uplaćeno kao osnivačka glavnica u gotovom novcu. Svojeručnim potpisom osnivači su overili Ugovor na neodređeno vreme i to za delatnosti u oblasti:
- projektovanja,
- inženjeringa,
- konsaltinga.

Iz ugovora se vidi da će delatnost preduzeća biti raznovrsna, ali u okvirima prehrambene industrije. Osim osnovne delatnosti, preduzeće se registruje i za sledeće delatnosti:
- novinsko izdavačku delatnost,
- proizvodnju mašina i uređaja,
- trgovinu,
- komercijalne poslove na ostvarivanju funkcija prometa roba i usluga,
- usluge zastupanja,
- spoljnu trgovinu,
- usluge zastupanja u spoljnotrgovinskom prometu.