Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

location: Beograd

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu je institucija nacionalnog značaja i predstavlja osnov razvoja mašinske nauke i industrije u Srbiji. Najstarija je i najveća visokoškolska i naučna ustanova u našoj zemlji u oblasti mašinstva. Na fakultetu trenutno studira ukupno oko 3000 studenata, a diplomira oko 400 godišnje. Fakultet ima blizu 400 zaposlenih, od toga oko 200 u nastavi.

Fakultet realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života, kao i druge programe stručnog usavršavanja van okvira studijskih programa, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Mašinski Fakultet je visokoškolska ustanova koja obavlja obrazovnu, naučnu i istraživačku delatnost u skladu sa Zakonom i Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti. Fakultet obavlja delatnost visokog obrazovanja kroz akademske i strukovne studije u svom sedištu i u skladu sa svojom matičnošću, koja proizilazi iz akreditovanih studijskih programa (u oblasti mašinskog inženjerstva).

U okviru delatnosti visokog obrazovanja Fakultet obavlja naučnoistraživačku, ekspertsko-konsultantsku i izdavačku delatnost, a može obavljati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnog i istraživačkog rada.Fakultet realizuje programe obrazovanja tokom čitavog života, kao i druge programe stručnog usavršavanja van okvira studijskih programa, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Delatnost Fakulteta organizuje se i obavlja u okviru organizacionih jedinica i to:
- Organizacione jedinice nastavno-naučne delatnosti
- Organizacione jedinice naučnoistraživačke i stručne delatnosti
- Organizacione jedinice nenastavnih delatnosti
- Akreditovane organizacione jedinice