LUGoNS

location: Novi Sad

Osnovni cilj udruženja Linux korisnika “LUGoNS” je rad na boljitku društva, podsticanje korišćenja GNU/Linux sistema, kako u preduzećima, tako i kod pojedinaca i entuzijasta.

LUGoNS je podrška svim Linux korisnicima, kako u Novom Sadu, Vojvodini, tako i u Srbiji. Članovi udruženja nastoje takođe da podignu svest o informatičkoj kulturi i promovišu FLOSS (Free/Libre and Open Source Software).

Telefon: +381 69 22 13 283

Internet stranica:

E-mail: office@lugons.org