KOTRA

location: Seul

KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) je neprofitabilna organizacija za promociju trgovine i investicija. KOTRA, osnovana 1962. godine, radi sa svim kompanijama u Koreji, kako najvećim tako i malim i srednjim preduzećima koja dobijaju podršku iz posebnog fonda solidarnosti, a njihov ukupan promet je hiljadu milijardi dolara. Agencija ima 125 kancelarija u 85 zemalja.

Jedna od osnovnih zadataka agencije je međusobno povezivanje i uspostavljanje kontakta između korejskih kompanija i kompanija u regiji u svrhu stvaranja poslovnih partnerstva i unapređenja gospodarskih odnosa.

Glavne funkcije Korea Business Center-a su sledeće:
Marketing:
- Predstavljanje korejske industrije i proizvoda
- Organizovanje poslovnih susreta korejskih dobavljača sa lokalnim uvoznicima (individualnih ili grupnih) za vreme poslovnih sajmova, izložbi, trgovačkih misija itd.
- Organizovanje učestvovanja korejskih kompanija na međunarodim sajmovima regije
- Organizovanje i vođenje trgovačkih delegacija iz regije na vodeće svetske sajmove i poslovne susrete u Koreji
- Ostale aktivnosti vezane uz promociju trgovine
Istraživanje:
- Prikupljanje i analiziranje poslovnih informacija
- Pružanje informacija i konsultovanje
Promocija ulaganja:
- Podsticanje ulaganja između Koreje i ostatka sveta
- Pružanje saveta vezano uz ulaganja u lokalno tržište