Kaizen Srbija

location: Beograd

Mi smo originalna organizacija čiji je idejni tvorac i osnivač Masaaki Imai.

Tri decenije pošto je Masaaki Imai objavio knjigu „Kaizen: tajna japanskog konkurentskog uspeha“ KAIZEN™ je postao svakodnevni pojam u poslovnim krugovima. Još uvek se sasvim ne razume kako treba realizovati KAIZEN™ kao deo organizacione kulture, pa se misija Kaizen instituta nastavlja.

Godine 1985. Masaaki Imai je osnovao Kaizen institut – originalnu konsultantsku firmu za lean menadžment. Danas, sa preko 60 poslovnica koje posluju u preko 60 zemalja, naš tim izuzetno kvalifikovanih i traženih stručnjaka radi na promovisanju kontinuiranog poboljšanja korpusa znanja širom sveta i primenio je lean metodologiju u praktično svim poslovnim sektorima.

Sarađujemo sa svojim klijentima na stvaranju procesa koji ukazuju na probleme, dok istovremeno obučavamo i osposobljavamo njihove timove da ih reše. Istražujemo, razvijamo i objavljujemo razne aspekte kontinuiranog poboljšanja, sklapamo partnerstva sa svojim klijentima i omogućavamo im da realizuju održiva poboljšanja putem naših aktivnosti konsaltinga, obuke i benchmarking-a, dok ih vodimo na njihovom KAIZEN™ putu.

Naš tim čine posvećeni stručnjaci koji su prešli put lean transformacije. Mi smo lideri koji iz iskustva znaju šta funkcioniše, a šta ne. Shvatamo da uspeh nije samo dobijanje opipljivih finansijskih rezultata već i razvijanje ljudi koji su sposobni da opstanu i da napreduju u takvom sistemu. Kaizen institut aktivno živi po vrednostima sistema KAIZEN™ kroz prenos znanja i stručnosti timovima klijenata u njihovoj potrazi za trajnim razvojem i poboljšavanjem samih sebe.

Klijente uslužujemo tako što pružamo obuku i konsalting na terenu, organizujemo otvorene događaje i seminare, ture za upoznavanje najboljih praksi i međunarodne studijske misije, i objavljujemo štampane i elektronske materijale.