Kagider

location: Istanbul

Udruženje žena preduzetnika Turske (KAGIDER) je nevladina organizacija koja ima za cilj jačanje ženskih preduzetnika.

Naš cilj nije samo da ojačamo žene ekonomski, već društveno i politički. KAGIDER je napravio misiju da podrži žensko preduzetništvo jer smatra da žensko preduzetništvo ima snažan uticaj na revidiranje trendova rodne ravnopravnosti i ekonomske isključenosti. Pored toga, cilj je da se skrene pažnja na socijalni doprinos žena preduzetnica u održavanju rodne ravnopravnosti u društvu.

U partnerstvu sa nacionalnim i međunarodnim javnim, privatnim i organizacijama civilnog društva razvili smo i nastavljamo sa radom na nekoliko projekata i aktivnosti. Članstvo KAGIDER-a uključuje 300 članova i angažovano je na obuci, savetovanju i mentorskim aktivnostima u cilju ekonomskog osnaživanja i jačanja žena preduzetnika. KAGIDER zagovara jednake mogućnosti za muškarce i žene u kojima se bavi nizom aktivnosti usmerenih na ovo pitanje.