JP Službeni Glasnik

location: Beograd

U okviru Centra za edukaciju organizuju se seminari obuke i konferencije za potrebe tržišta. U proteklih nekoliko godina više hiljada učesnika iz privatnih kompanija, javnih preduzeća, lokalne samouprave, organa državne uprave i drugih institucija sticalo je nova znanja na našim obukama.

Naši saradnici su eminentni predavači: profesori, sudije, advokati, stručnjaci različitih profila.

Iako su aktuelni zakoni i praktična primena propisa u fokusu pažnje, Centar za edukaciju organizuje i sledeće seminare: pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, osnovnu obuku, kao i specijalističke obuke za medijatore, obuku za računovođe, javne nabavke ili in-house obuke koje su prilagođene specifičnostima klijenta. Učešćem u evropskim projektima kao partner ostvarujemo saradnju i sprovodimo obuke za različite programe koji se finansiraju iz sredstava EU.

Posebnu saradnju ostvarujemo sa sledećim institucijama:
- Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
- Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo privrede
- Skupština grada Beograda
- Vrhovni kasacioni sud
- Privredni apelacioni sud
- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Nišu
- Advokatska komora Beograda
- Кomora izvršitelja
- Asocijacija medijatora Srbije
- Beogradska berza

Sve informacije o aktuelnim seminarima i obukama nalaze se na našem sajtu www.slglasnik.com, u odeljku Seminari i obuke, ili ih možete dobiti preko telefona: 011/3060527; 3060373; 3060331.