International Trade Centre

location: Ženeva

Međunarodni trgovinski centar (ITC) je zajednička agencija Svetske trgovinske organizacije (WTO) i Ujedinjenih nacija specijalizovanih za razvoj trgovine.

Od 1964. godine ITC je pomogao državama u razvoju i tranziciji da postignu održivi razvoj kroz aktivaciju izvoza, podršku i pružanje projekata sa naglaskom na postizanju konkurentnosti kroz pružanje usluga trgovinskog razvoja privatnom sektoru, institucijama za podršku trgovini i kreatorima politike, te radom sa nacionalnim, regionalnim i međunarodnim telima.

ITC pomaže malim izvoznim preduzećima u zemljama u razvoju da budu uspešni tako što stalno isporučuje, zajedno sa njihovim partnerima, razvojna rešenja za trgovinu privatnom sektoru, institucijama za podršku trgovini i kreatorima politike. Zbog toga se merenje uspeha ICT-a određuje komercijalnom održivošću projekta zajedno sa njegovim uticajem na razvoj.

Misija ITC-a je da omogući uspex izvoza malih preduzeća u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, kroz pružanje partnera održivim i inkluzivnim razvojnim rešenjima za privatni sektor, institucije za podršku trgovini i kreatore politike.