Institut za standardizaciju Srbije

location: Beograd

Delatnost Instituta obuhvata poslove u vezi sa donošenjem srpskih standarda i srodnih dokumenata, kao i druge poslove koji su povezani sa standardima i standardizacijom.

Institut za standardizaciju Srbije je jedino nacionalno telo za standardizaciju u Republici Srbiji. Institut je ustanova koja ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj javnih službi. Osnivač Instituta je Vlada Republike Srbije.

Poslovi iz delokruga Instituta obavljaju se u 4 osnovne organizacione jedinice:
- Sektoru za opšte oblasti standardizacije
- Sektoru za elektrotehničku standardizaciju
- Sektoru za informativno-izdavačku delatnost
- Sektoru za zajedničke poslove.

Institut stiče sredstva za obavljanje svoje delatnosti na sledeće načine:
- naplatom članarine
- prodajom srpskih standarda, srodnih dokumenata i drugih publikacija
- naplatom usluga
- iz budžeta Republike Srbije
- iz drugih izvora, u skladu sa zakonom i uz prethodnu saglasnost osnivača.

Opšti cilj Instituta je da se uspostavi efektivan i efikasan sistem nacionalne standardizacije koji će trajno omogućavati da se u prihvatljivom roku uspešno zadovolje potrebe članova Instituta, drugih zainteresovanih strana i uopšte šire društvene zajednice u našoj zemlji, kao i da se stvore neophodni uslovi za ubrzanu integraciju Republike Srbije u EU.