Institut za moderno obrazovanje

location: Beograd

Institut za moderno obrazovanje radi na unapređenju kvaliteta obrazovnog procesa kroz edukaciju sadašnjih i budućih zaposlenih u obrazovanju, ali i svih ambicioznih pojedinaca koji žele da se usavršavaju i steknu nova, primenljiva znanja. Kroz promociju najsavremenijih obrazovnih tehnologija, pomaže svakom pojedincu da postane uspešniji, a školama i obrazovnim ustanovama da implementiraju tehnologije i tehnike za unapređenje nastave.

U nastojanju da obezbedi poštovanje najviših standarda u obrazovanju, Institut sarađuje sa brojnim kompanijama, organizacijama i institucijama od međunarodnog značaja.

Kao savetodavni centar za sve lidere u obrazovanju i mesto profesionalne nastavne prakse za buduće profesore, IMO organizuje:
- seminare i tribine na aktuelne teme iz oblasti nauke i obrazovanja,
- obuke i radionice u vezi sa inovacijama u edukaciji,
- međunarodne konferencije o modernom obrazovanju,
- projekte u vezi sa unapređenjem obrazovnog procesa,
- obrazovni konsalting,
- program nastavne prakse.

Ukoliko već znate u kojoj konkretnoj oblasti želite da se usavršavate, ili tek treba da odlučite u kom pravcu da usmerite svoj trud, stručni tim u Institutu za moderno obrazovanje predstaviće vam najbolje mogućnosti edukacije.

Isto tako, bilo da radite kao profesor, edukator, stručni saradnik ili psiholog, moći ćete da steknete vredna znanja, veštine i kontakte, koji, iskorišćeni na pravi način, umnogome mogu da vam pomognu da napredujete i podignete svoj nivo poslovanja.

Akreditovani seminari stručnog usavršavanja nastavnika za 2018–2021. godinu:
- Projektno orijentisana nastava
- Savremeni modeli komunikacije u nastavi
- Primena virtualne realnosti u nastavnom procesu

Institut za moderno obrazovanje prati savremene tokove i organizuje međunarodne akreditovane konferencije na aktuelne teme iz obrazovanja, omogućavajući na taj način zaposlenima u obrazovnim ustanovama da se upoznaju sa modernim tehnologijama i tehnikama, kao i sa primenom novih pristupa i metoda u edukaciji mladih.

Za edukatore koji žele da se istaknu i postignu zapažene rezultate u svom radu, Institut za moderno obrazovanje je kreirao TeachingAcademy – program za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju po Cambridge međunarodnim standardima.

Da biste obezbedili maksimalne rezultate, neophodno je da imate adekvatno obučen i profesionalan kadar koji će usvojiti tehnike i metode predodređene za uspeh. Širok spektar programa koji možete da izaberete u službi svog usavršavanja naučiće vas kako da jedni drugima budete motivacija a ne konkurencija, kako da upravljate timovima, pregovarate i pravilno donosite odluke koje će unaprediti obrazovanje.

Ovaj program usavršavanja namenjen je onima koji teže postizanju vrhunskih rezultata u svom radu i u napredovanju svojih učenika.

Institut za moderno obrazovanje je jedini prostor u regionu u kome su vam na raspolaganju sve najnovije tehnologije koje se mogu efikasno koristiti i u obrazovnom procesu.

Tehnički uređaji poslednje generacije predstavljeni su u specijalno dizajniranom okruženju pametne učionice – Intelligent Classroom, gde kroz jedinstveni show room možete da isprobate svaki uređaj i upoznate se sa načinima njegovog korišćenja u nastavi.

Uz specijalno opremljeno Intelligent Classroom okruženje edukacija će biti efikasnija i kreativnija, a vaši rezultati brzo vidljivi. Napredak je zagarantovan.