Infosistem

location: Beograd

INFOSISTEM - Agencija za izdavačku delatnost i ekonomsku propagandu je osnovana 1995. godine. Osnovna delatnost agencije je publikovanje poslovnih informacija sadržanih u formi Poslovnog imenika.

Do 2002. godine INFOSISTEM je objavljivao isključivo informacije o privrednim subjektima sa područja Srbije i Crne Gore, a od izdanja Poslovnog imenika 2002. u našim izdanjima su sadržani i podaci o preduzećima i preduzetnicima sa područja Republike Srpske i Federacije BiH.

Privredni subjekti su predstavljeni po oblastima, a u okviru gradova po delatnostima. Uz osnovnu delatnost, veliki broj firmi sadrži i detaljnu poddelatnost. Uz detaljnu pretragu, naše izdanje Vam omogucuje i štampanje faktura, cirkularnih pisama, ponuda i drugih formi poslovnog kontakta sa privrednim subjektima.

Telefon: +381 11 34 27 813

Internet stranica:

E-mail: office@infosistem.info