Informatika A.D.

location: Beograd

Od svog nastanka, 1. aprila 1976. kompanija Informatika a. d. iz Beograda u svom sastavu ima i Nastavni centar, koji je služio za potrebe obuke klijenata.
On je menjao nazive ali njegova suština ostala je ista – obučavanje, školovanje, edukacija.

Sadržaj obuka se menjao sa promenom IT tehnologije, ali to ne menja suštinu – da je ovo verovatno naš najstariji centar za usavršavanje znanja klijenata iz IT tehnologija, koji u kontinuitetu radi već 40 godina!

Nastavni centar je obrazovan za potrebe obuke klijenata Informatike, prvenstveno zaposlenih u SDK (Služba društvenog knjigovodstva), jer je firma radila na uvođenju računarskih sistema u SDK Jugoslavije. Nastavni centar radio je i obuke drugih velikih korisnika, jer su u to vreme bili aktuelni main-frame računari, a Informatika je snabdevala SDK i hardeverom i aplikativnim softverom kako za računske centre, tako i za njenu računarsku mrežu u celoj Jugoslaviji (osim tadašnje SR Bosne i Hercegovine).

Zaposleni Informatike su se redovno obučavali i u Engleskoj, kako za hardver tako i softversku sistemsku podršku i to u kontinuitetu, više puta, a za to su dobijali odgovarajuće potvrde (sadašnje sertifikate).

Negde od jeseni 1996. značajno je proširena ponuda obuka jer tadašnji Školski centar postaje Microsoft ATEC (Authorized Technical Education Center, kasnije preimenovan u Certified TEC), jedan od dva u tadašnjoj državi, Saveznoj republici Jugoslaviji. U narednim godinama dolazi do broja od dvanaest MS licenciranih predavača, MCT (Microsoft certified trainer), a broj mesta u učionicama opremljenih po Microsoft-ovim standardima za polaznike kurseva je 32.

Višekratno su organizovani višemesečni aranžmani sa Microsoft-om, koji su se sastojali od najma resursa i prostorija i opreme. U toku tih aranžmana vršena je obuka budućih saradnika online regionalinih i lokalnih centara za podršku korisnika Microsoft-ovih proizvoda od strane inostranih Microsoft predavača. Nastavni Centar je sertifikovani partner korporacije Microsoft za edukaciju, odnosno Microsoft (Silver) Learning Partner, što znači da organizuje obuku po najvišim standardima, propisanim od Microsoft-a, koji važe za ceo svet.

Od 2015. Nastavni centar postaje i Pearson VUE Authorized Test Center.

NCI ima veliki krug saradnika, a pored sopstvenih stručnih kadrova, angažovani su i drugi vrhunski predavači, profesori s fakulteta, programeri, andragozi itd.

Tokom četrdeset godina, kroz Nastavni centar Informatike prošlo je mnogo ljudi koji su znanja i kompetencije koje su stekli ovde uspešno primenili i u praksi. Ljudi nam i dalje ukazuju poverenje, što se odnosi i na pravna lica (firme, državni organi, međunarodne kompanije), i na pojedince.

Kako još odavno rekoše neki pametni i mudri ljudi – znanje je moć (Frensis Bejkon).

U ovoj formi i sa ovim nazivom - Nastavni centar Informatika A.D. deluje od 2010. godine.