Informaciono društvo Srbije

location: Beograd

Informaciono društvo Srbije je društvo za informacione sisteme i računarske mreže, neprofitna i nevladina organizacija koju čine stručnjaci iz računarskih i telekomunikacionih oblasti, kao i predstavnici vodećih domaćih IT kompanija.

Društvo je osnovano 1995 godine, a poslednje promene i uskladjivanja sa važećim zakonom uradjena su 2011. godine. Ovo udruženje se bavi popularizacijom inormacionog društva i tehnologija, širenjem informacija iz ove oblasti, organizovanjem simpozijuma, konferencija i različitih načina obuke, kao i učešćem na projektima koji se bave IT problematikom.

Članovi Društva su IT eksperti iz poslovnih, akademskih i naučnih krugova, kao i stručnjaci iz sektora državne uprave. Od aktivnosti Društva izdavajamo učešće u EU FP 6 i FP 7 projektima oraganizovanje YU INFO i eGovernment IS DOS konferencije.

Na redovnoj godišnjoj skupštini Društva, 15. novembra 2010. godine, izabran je Upravni odbor Društva, koji sačinjavaju: prof. dr Miodrag Ivković,predsednik upravnog odbora, prof dr Jelica Protić zamenik predsednika, prof. dr Zora Konjović, , mr Dušan Korunović i dipl. ing. Igor Pavlica i predsednik Skupštine društva prof dr Branimir Đordjević.