INAT Centar

location: Beograd

INAT centar je nastao na osnovu prethodnih projektnih iskustava INAT tima jer je prepoznato da našem IT ekosistemu treba intenzivna razmena znanja sa kolegama iz inostranstva i da zapravo na dnevnom nivou rešavamo slične izazove.

Samo neki od njih su kako zadržati konkurentsku prednost, povećati produktivnost i inovativnost zaposlenih, kako dobiti unapređenje, kako se posvetiti celoživotnom učenju, kako održavati optimalni nivo energije i ravnotežu između poslovnog i privatnog, kao i kako inspirisati sledeće generacije u našim karijerama.

Kroz programe edukacije, projektne aktivnosti i konferencije, uz jačanje saradnje sa institucijama, kompanijama i univerzitetima u Srbiji, regionu i na međunarodnom nivou, INAT Centar će osnaživati mlade ljude za globalno, dinamično i agilno poslovanje u IT okruženju.

Vizija INAT centra je da postane jedan od ključnih partnera izvrsnim mladima iz Srbije i regiona u međunarodnoj saradnji sa mladim preduzetnicima, inovativnim kompanijama i vodećim obrazovnim institucijama zahvaljujući specijalizovanim obukama i najsavremenijim tehnologijama za transfer znanja.

Misija INAT centra je da se promovisanjem pozitivnih primera i kontinuiranim radom sa mladima podstakne veći broj mladih na inovacije unutar kompanija ili pokretanje sopstvenog posla posebno u kreativnim industrijama i informacionim tehnologijama s obzirom na višegodišnje uspehe talenata iz Srbije na međunarodnim takmičenjima u prirodnim naukama, dizajnu, arhitekturi, sportu.