IIPP

location: Beograd

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi (Institut iipp) je kompanija čije poslovanje obuhvata tri osnovne, funkcionalno samostalne i organizaciono usklađene delatnosti, uz jedinstveni operativni i finansijski menadžment i zajedničku, komplementarnu infrastrukturu:
- Implementacija sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima ISO standarda
- Podrška implementaciji ISO standarda kroz profesionalne obuke za zaposlene i njihovo osoposobljavanje da nakon implementacije procesima i razvojem upravljaju samostalno
- Realizacija profesionalnih obuka u oblasti Quality management-a prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SRPS ISO/IEC 17020:2012, SRPS ISO/IEC 17025:2017, ISO 45001:2018, EN ISO 22000:2005, ISO 26000:2010, ISO/IEC 27001:2013, ISO 39001:2012, ISO 10002:2014 i ISO 50001:2011 kao i u oblasti Asset management-a prema zahtevima i preporukama Evropske asocijacije nacionalnih društava održavalaca (EFNMS)
- Projektni inženjering u oblasti mašinstva, energetike, saobraćaja i građevinarstva

Institut iipp je lider u oblasti konsaltinga i obuka na poljima sistema menadžmenta i projektnog inženjeringa. Visoke kompetencije stručnog tima, profesionalna realizacija usluga i dugogodišnje iskustvo omogućavaju nam da identifikujemo, implementiramo i integrišemo najbolja poslovna i tehnička rešenja u poslovne modele naših klijenata.

Naši konsultanti su više od dve decenije prisutni u sferi implementacije ISO standarda. To nam dozvoljava da garantujemo maksimalan rezultat u minimalnom roku, uz minimalne troškove i minimalno angažovanje resursa klijenata. Preko 250 uspešnih implementacija čine nas ponosnima i na rezultat i na klijente koji i danas uspešno primenjuju naša rešenja.

Najvrednija imovina Istituta iipp su stručni i iskusni treneri. Njihova iskustva iz prakse, usklađena sa standardima koje propisuje i primenjuje međunarodna zajednica omogućila su nam da stvorimo programe prilagođene Vašim potrebama. Rukovođeni time, negujemo obuke kvalitetnog sadržaja oslonjene na praktične vežbe i studije slučaja.