IAB Serbia

location: Beograd

Interactive Advertising Bureau Serbia je udruženje koje se bavi pružanjem aktivne podrške rastu i razvoju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji, kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe.

IAB Serbia je u potpunosti posvećen konstantnom razvoju lokalnog digitalnog i interaktivnog tržišta, pružanjem adekvatnih edukativnih sadržaja svim zainteresovanim stranama, omogućavanjem veće transparentnosti tržišta i promocijom evropskih IAB vrednosti na lokalnom nivou.

IAB Serbia je osnovan sa namerom da ostvaruje sledeće ciljeve kako bi na najbolji način služio ostvarivanju svoje misije:
- Promocija digitalnog marketinga i upoznavanje javnosti sa njegovim mogućnostima i prednostima;
- Povećanje tržišta digitalnog i interaktivnog oglašavanja omogućavanjem adekvatne edukacije svim stranama koje se njime bave;
- Povećanje potrošnje na online oglašavanje u okviru ukupne potrošnje na medijsko oglašavanje u Srbiji;
- Propisivanje i predlaganje standarda u internet oglašavanju i merenjima koja se tiču internet oglašavanja.