IAA Young Professionals Serbian Chapter

location: Beograd

Sekcija IAA YP je osnovana u okviru IAA Serbian Chapter-a sa ciljem da okupi mlade profesionalce dobre reputacije, koji su aktivni u sektoru marketinških komunikacija, ali nisu u poziciji da postanu redovni članovi IAA Serbia. Kao takva, Sekcija ne funkcioniše u potpunosti samostalno i svi njeni članovi imaju status pridruženih članova IAA Serbian Chapter-a.

Status YP članovi mogu imati najviše 5 godina, posle čega mogu biti predloženi da postanu seniori u okviru neke od kategorija članstva u IAA Serbian Chapter-u.

Sekcija mladih profesionalaca, iako nije samostalna, poseduje izvesnu autonomiju u radu i članovima se omogućava da kroz projekte pokažu svoju kreativnost i nekonvecionalni pristup izazovima, ali da i kroz saradnju i savetovanje sa seniorima usmeravaju svoj lični razvoj i razvoj same sekcije.