HUPP

location: Rijeka

Hrvatska udruga za poredbeno pravo okuplja pravne naučnike, sudije, advokate i druge pravnike, koji poseduju zanimanje za izučavanje poredbenog prava.

HUPP je prvenstveno usredotočen na razvoj poredbenopravnog pristupa u naučnim i stručnim istraživanjima u Hrvatskoj, te predstavljanje hrvatske pravne misli u svetu.

HUPP je deo svetske mreže nacionalnih udruga okupljenih pod krovom Međunarodne akademije za poredbeno pravo (Académie internationale de droit comparé/International Academy of Comparative Law).

Svake četiri godine Međunarodna akademija organizuje međunarodni kongres poredbenog prava na kojem se okupljaju izabrani izveštači iz brojnih zemalja sveta kako bi razmenili svoja saznanja o pravnim pitanjima koja u tom trenutku zaokupljaju pozornost pravne nauke i struke.

HUPP s ponosom ističe svoj doprinos promociji hrvatske pravne nauke i struke na svetskom nivou redovitim učestvovanjem članova HUPP-a na spomenutim kongresima.

Telefon: +385 51 359 525

Internet stranica:

E-mail: hupp@law.hr