GloSec Akademija

location: Beograd

GloSec Akademija organizuje i realizuje sve vrste edukacija svih kategorija lica u organizaciji, u cilju podizanja svesti o potrebi stvaranja bezbednosne kulkture, obuke i osposobljavanja za izvršenje poslova bezbednosti i kriznog menadžmenta, u skladu sa potrebama organizacije, razvoja naučnih dostignuća i praktičnih rešenja.

Savremenim pristupom i nastavnim metodama, kombinovanjem različitih vrsta edukacije, S4 Akademija realizuje različite programe obučavanja i osposobljavanja lica za planiranje, organizovanje, realizaciju i nadzor poslova iz domena bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Snagu i kvalitet S4 akademije predstavljaju predavači koji na svakom času obuke primenjuju dugogodišnje iskustvo i teoretska znanja, u širokom dijapazonu primenjivih i u praksi verifikovanih tema.

Svesni da je praktična obuka nezamenjiv način sticanja znanja i veština, primenjiv u svakoj situaciji, težiše dajemo na praktičnom osposobljavanju lica, različitih profila, za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Vodeća ustanova za edukaciju svih profila i svih starosnih doba lica koja se bave poslovima bezbednosti i kriznog menadžmenta, orjentisana na održiv sistem edukacije, zasnovan na praktičnim i primenjivim rešenjima usklađenim sa najnovijim naučnim i praktičnim dostignućima.

Kompletna i permanentna podrška javnim i privatnim subjektima u kvalitetnoj edukaciji kadrova angažovanih na poslovima bezbednosti i kriznog menadžmenta.

Telefon: +381 69 19 59 745

Internet stranica:

E-mail: akademija@glosec.rs