FUTURA, Univerzitet Singidunum

location: Beograd

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura osnovan je u okviru Univerziteta Singidunum u Beogradu, 2006. godine (registrovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i to Odlukom o osnivanju broj 612-00-00271/2005-04 od 23.02.2006. godine) sa programom Primenjene ekologije za studente osnovnih studija, master programima: Integralno upravljanje prirodnim resursima , Zaštita životne sredine, Upravljanje rizicima u životnoj sredini, programom doktorskih studija: Održivi razvoj i životna sredina; Studijski programi su akreditovani 2008, 2009 i 2015. godine (Osnovne akademske studije i Master akademske studije); i 2012 Doktorske akademske studije.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je razvio kapacitete da realizuje složene projektne aktivnosti u oblasti:
- upravljanje otpadom
- zaštita i konzervacija prirode
- IT u funkciji primenjene ekologije (GIS i Modelovanje)
- ekoremedijacije zemljišta i površinskih vodotokova
- studijski i istraživački rad u oblasti upravljanja rizicima u životnoj sredini, klimatskim promena, menadžmenta u zaštićenim područjima, -ekonomije prirodnog kapitala i ruralnog razvoja.

Fakultet organizuje specijali specijalističke kurseve i dodatnu obuku:
- upravljanje složenim projektima u zaštiti životne sredine
- menadžment u zaštićenim prirodnim dobrima
- ekološki informacioni sistemi
- održivi ruralni razvoj
- procena rizika i procena uticaja aktivnosti i objekata u na životnu sredine.

Projektne aktivnosti Fakultet ralizuje kroz naučno-istraživački centar u čijem sastavu se nalaze:
- CRM (Centar za ruralni menadžment)
- CERM (Centar za ekoremedijaciju)
- CEB (Centar za ekobezbednost)
- CER (Centar za ekonomiju resursa)
- CIE (Centar za integrativnu ekologiju)