FOSDI

location: Beograd

FOSDI (Fond socijalne i demokratske inicijative) osnovan je 2000. godine, kao udruženje, neprofitna nevladina organizacija posvećena razvijanju solidarnog društva, vladavini prava i ravnopravnosti po svakom osnovu. Naša vizija je društvo znanja, kulture, jednakih mogućnosti i slobode pojedinca.

Predsednica organizacije je Nataša Milojević, politikološkinja, filmska producentkinja, ekspertkinja za vođenje projekata. FOSDI afirmiše ulogu i društveni položaj žena u svakom svom programu. FOSDI je član Ženske mreže Centralne i Jugoistočne Evrope.