Forum Media

location: Beograd

Privredno društvo FORUM MEDIA d.o.o, sa sedištem u Beogradu, osnovano je u junu 2008. godine kao ćerka firma nemačkog izdavača FORUM MEDIA GROUP. Matična firma povezuje samostalna privredna društva u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Velikoj Britaniji, Australiji, Kanadi, Rusiji, Kazahstanu, Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, a svrstana je među 500 firmi sa najbržim rastom u EU.

Publikacije u svakoj izdavačkoj kući u okviru kompanije FORUM MEDIA GROUP u potpunosti su usklađene sa zakonodavnim sistemom svake pojedinačne države, prilagođene su potrebama lokalnih preduzeća i aktuelnim promenama na tržištu. Urednici i autori srpskih izdanja su naši renomirani stručnjaci aktivni u privredi, javnom sektoru i stručnim udruženjima. Njihovo znanje i iskustvo u praksi donose čitaocima i korisnicima naših izdanja najnovija stručna i praktična znanja, kao i veliku pomoć u postizanju poslovnih ciljeva.

Izdavačka kuća FORUM MEDIA korisnicima nudi aktuelne poslovne, privredne i pravne informacije, kao i zakonske propise. Obezbeđuje upotrebljive i praktične obrasce, uzorke, primere, modele, tabele i ostale alatke koje olakšavaju rad i štede vreme.