Fortuns

location: Novi Sad

Mi smo nevladino, neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme sa mnogobrojnim ciljevima kroz koje ćemo ispromovisati našu zemlju u najboljem svetlu.

Ovde smo da pokrenemo novu priču, našu priču, za koju verujemo da će postati i Vaša priča. Mi smo nevladino, neprofitno udruženje koje je osnovano na neodređeno vreme sa mnogobrojnim ciljevima kroz koje imamo ideju da promovišemo našu zemlju u najboljem svetlu.

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti studentskog i omladinskog aktivizma, unapređenja lokalne zajednice, podizanja svesti o društvenoj i ekološkoj odgovornosti, razvoju turizma, edukaciji, razvoju privrede, poljoprivrede i šumarstva. Čini se mnogo posla za uraditi zar ne? Ne može biti mnogo kada se okupe mladi i vredni ljudi puni entuzijazma i sa mnoštvom ideja kako pomoći da svet bude bolje mesto za sve nas.

Spremni smo da svaku inovativnu ideju razmotrimo i ukoliko mogućnosti nalažu i da je realizujemo. Naša želja je da sa Fortunsom naša zemlja sve više napreduje i postane deo novih modernih trendova i tako se priključi već uspešnim evropskim zemljama sa visokim standardom.

Ideja je da se iskoriste svi potencijali koje Srbija ima. Od unapređenja već postojećih turističkih mesta do razvoja i promovisanja onih koja su još uvek neotkrivena ili neopravdano zapostavljena, a mogu da privuku pažnju domaćih i inostranih gostiju.

Fortuns je zainteresovan za saradnju i sklapanje novih partnerskih veza na konkretnim projektima kroz državne i nedržavne institucije. Svaki pojedinac, grupa ili organizacija su dobrodošli da razvijamo ideje i ostvarimo ciljeve koji su od zajedničkog interesa.

Pored svega već spomenutog naša želja je da organizujemo događaje multivrsnog karaktera kada god se za to ukaže prilika. Maksimalno profesionalno, odlučno i odgovorno naša pažnja će biti usmerena da se što veći broj manifestacija, seminara, koncerata i edukativnih predavanja održava u svim gradovima širom zemlje.