Fondacija Tempus

location: Beograd

Fondacija Tempus svoje postojanje i rad vezuje za učešće Srbije u programima Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja od 2000. godine naovamo.

Osnovana je u oktobru 2002. godine kao organizacija koja je pružila okvir za aktivnosti kancelarije za Tempus program modernizacije visokog obrazovanja; nekoliko godina kasnije, od 2007. godine, počela je da promoviše i program Erazmus Mundus, njegove zajedničke studijske programe i stipendije za studente, nastavnike i ostale zaposlene na visokoškolskim institucijama, a 2011. godine u svoj portfolio dodala je i Program za celoživotno učenje, kojim su obuhvaćeni i preduniverzitetski nivoi obrazovanja.

Broj institucija sa kojima je sarađivala se širio – od univerziteta i visokih škola do osnovnih i srednjih škola i organizacija, državnih institucija, preduzeća i organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti obrazovanja.

Kada su krajem 2013. godine sva tri programa ustupila mesto novom programu Evropske unije pod nazivom Erazmus+, Fondacija Tempus imenovana je za kancelariju nadležnu za promovisanje i praćenje sprovođenja tog programa za projekte u oblasti obrazovanja.