FMK, Univerzitet Singidunum

location: Beograd

Verujemo da obrazovanje ima za cilj da oslobodi i ojača kreativne impulse svojstvene svakom pojedincu, da podrži njegovo puno i slobodno razvijanje, pa, prema tome, da po svojoj prirodi bude ohrabrujuće, dobronamerno, stimulativno i slobodno. Stvaramo kreativne ljude, pune entuzijazma za inovaciju, koji misle nezavisno i rade timski.

Naša misija je da formiramo slobodne individue čije vrednosti neće biti akumulacija dobara i dominacija već slobodne asocijacije u kojoj vladaju vrednosti jednakosti, deljenja i solidarnosti.

Mi polazimo od koncepta komunikacije shvaćene u najširem smislu kao onog koji artikuliše smisao i značenje. To predstavlja nužan uslov za kreativnost i proizvodnju ideja, ali i neophodnu platformu obrazovanja i politike kao i nužan uslov poboljšanja kvaliteta života kako pojedinca, tako i svake zajednice. Iz tog razloga, kolektiv fakulteta neguje odnos sa svim svojim studentima, njihovim roditeljima, srednjoškolcima, poslovnim partnerima i najširom javnosti. Želimo da budemo u komunikaciji sa vama i zajedno donosimo odluke o rastu i razvoju naše institucije.

Pozicioniran u centru kulturnih dešavanja, Savamali, sa pogledom na dve velike reke Fakultet za medije i komunikacije čini idealno mesto za intelektualni razvoj i podsticaj. Fakultet svojim studentima omogućava da nastavne i vannastavne aktivnosti obavljaju u autentičnom radnom okruženju, gde su im na raspolaganju: učionice, media centar, biblioteka, digitalni studio opremljen najnovijim iMac-ovima sa svim potrebnim softverima za obradu slike, teksta, videa, zvuka i animaciju; fotografski studio sa profesionalnom opremom: digitalnim kamerama, dodatnim osvetljenjem; gluva soba; montaža; studio za muzičku produkciju i radio.