FLOU

lokacija: Beograd

FLOU Centar je novoosnovana nevladina organizacija (NGO) čije je stručno i sistematsko angazovanje usmereno ka cilju sveobuhvatnog i planskog razvoja društveno odgovornog poslovanja, zaštite životne sredine, pravne sigurnosti i edukacije.

FLOU centar okuplja stručnjake u ovim oblastima. Fokusirani smo na akcije, projekte i programe kroz lično angažovanje eksperata u domenu obrazovanja, digitalizacije, brige o osetljivim grupama, održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života i opšteg ostvarivanja ljudskih prava i sloboda u svim segmentima.

Savremeni model integrisane komunikacije koristimo kao način da se svi akteri bolje razumeju i efikasnije povezu na putu ostvarivanja postavljenih ciljeva.

Kontaktirajte nas

Websajt:

email: office@flou.rs