Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

location: Beograd

Fakultet organizacionih nauka (FON) je jedan od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija i menadžmenta i organizacije.

Sa tradicijom dugom 40 godina FON danas upisuje preko 3500 studenata na 18 studijskih programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. FON pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Fakultet organizacionih nauka je visokoškolska ustanova Univerziteta u Beogradu koja se, kroz razvoj i širenje znanja i veština u oblastima menadžmenta, informacionih sistema i tehnologija, bavi obrazovanjem i naučno-istraživačkim i konsultantskim radom u cilju osposobljavanja budućih stručnjaka za razvoj potencijala privrede i društva.