Evropska komisija

location: Brisel

Evropska komisija je izvršna vlast Evropske unije i promoviše svoj opšti interes. Komisija je nezavisna od nacionalnih vlada, a njen posao je da zastupa i podrži interese EU kao celine.

Evropska komisija (EK) je "strojnica" EU. To je jedna od 3 glavne institucije EU; druga dve su Evropski parlament (EP) i Savet (Evropske unije).

Komisija priprema zakonodavstvo za usvajanje od strane Veća (koje zastupa zemlje članice) i Parlamenta (koje predstavljaju građane). Upravlja budžetom i političkim programima (poljoprivreda, ribarstvo, istraživanje itd.) u saradnji sa vlastima u zemljama članicama. Evropska komisija takođe pruža usluge 28 komesara EU.