EUxcellence Srbija

location: Beograd

Mi smo dinamični i uspešni tim koji se bavi neformalnim obrazovanjem i povezivanjem stručnjaka iz celog sveta. Naš stav je da je kvalitetno sticanje znanja moguće jedino kroz interakciju i aktivno učešće u samom procesu.

EUxcellence predstavlja jedinstven koncept u Srbiji. Pored najrelevantnijih stranih i domaćih eksperata kao predavača, kao dodatnu vrednost polaznici dobijaju mogućnost za umrežavanje sa kolegama i budućim saradnicima koristeći našu veliku mrežu. U izuzetno prijatnoj atmosferi, uz prigodno posluženje, polaznike očekuje izuzetno visok kvalitet nastave, uz veliki nivo interakcije koja obezbeđuje kvalitetnije učenje.