European Training Academy

location: Beograd

ETA je regionalna mreža stručnjaka za oblast EU fondova sa ciljem pružanja efektivne podrške pojedincima i organizacijama kako bi se maksimalno iskoristila raspoloživa finansijska sredstva iz EU fondova.

Naša misija je da unapredimo kvalitet rezultata i broj finansiranih projekata u regionu i obezbedimo da projektne inicijative naših klijenata ostvare izvanredan uticaj i održivost.