Etourism Consulting

location: Niš

Agencija Etourism Consulting, osnovana 2011. godine, je multidisciplinarna specijalizovana agencija za pružanje usluga konsaltinga i edukacije u oblasti primene internet marketinga u turizmu i ugostiteljstvu.

Agencija je do 2018. godine poslovala pod nazivom Tourism Management and Consulting, kada dobija današni naziv koji bliže određuje primarnu delatnost agencije, dok se sedište firme seli iz Bora u Niš.

Do sada smo imali uspešnu saradnju sa više od 60 domaćih i stranih klijenata kojima smo pomogli da dođu do više gostiju, povećaju prodaju soba i aranžmana i unaprede svoje poslovanje.

Poslednjih godina sarađujemo sa klijentima širom sveta. Imamo klijente u Australiji, Italiji, Kolumbiji, Americi, Čileu… Dok je svetsko tržište veliki izazov za nas i dalje uživamo u radu sa domaćim klijentima.

Smatramo da je edukacija najvažniji pokretač svakog društva i razvoja, te stoga edukaciji pridajemo veliki značaj, i to pre svega sopstvenoj, radeći konstantno na jačanju naših ličnih kapaciteta, ali i edukaciji drugih, šireći znanja i iskustva stečena kroz praksu.