Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

location: Beograd

Elektrotehnički fakultet je vrhunska obrazovna i naučna institucija za oblast elektrotehnike i računarstva, koja obavlja delatnosti za koje je registrovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i drugim važećim propisima. Delatnosti kojima se bavi Elektrotehnički fakultet preciznije su definisane Statutom Elektrotehničkog fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz četiri studijska programa, i to: dva programa osnovnih akademskih studije, jedan program master akademskih studija i jedan program doktorskih akademskih studija. Studijski programi za sva tri nivoa studija su usvojeni po proceduri koju propisuju Zakon o visokom obrazovanju, Statut Univerziteta u Beogradu i Statut Elektrotehničkog fakulteta.

Nastavne planove i programe je usvojilo Nastavno-naučno veće Fakulteta, a prihvatilo ih je Veće grupacije tehničko-tehnoloških nauka Univerziteta u Beogradu i Senat Univerziteta u Beogradu. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na svojoj XXXVII sednici, održanoj 12. aprila 2008. godine utvrdila je da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 16 Zakona o visokom obrazovanju i na osnovu toga Elektrotehničkom fakultetu izdala Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i Uverenja o akreditaciji njena četiri studijska programa. Elektrotehnički fakultet pripada grupi fakulteta koji su akreditovani u prvom akreditacionom ciklusu.


Misija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je da studentima obezbedimo vrhunsko obrazovanje u oblasti elektrotehnike i računarstva, podstičući njihovu kreativnost, odgovornost, istraživački duh i timski rad. Da kompanijama obezbedimo izuzetne inženjere, koji će biti u stanju da unaprede njihovu produktivnost, inovativnost i konkurentnost na tržištu, pre svega u Srbiji, ali i bilo gde u svetu. Da svojim naučno-istraživačkim radom permanentno doprinosimo tehnološkom napretku, informatizaciji i sveukupnom stepenu razvoja naše zemlje.

Vizija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je da budemo vodeća visokoškolska ustanova u oblasti elektrotehnike i računarstva na prostoru Jugoistočne Evrope, posvećena poštovanju najviših standarda u nastavi, nauci i primenjenim istraživanjima.