EESTEC LC Novi Sad

location: Novi Sad

EESTEC je neprofitno, nepolitičko udruženje studenata koje ima za cilj da poveže studente elektrotehnike i računarstva širom Evrope kroz organizovanje međunarodnih seminara, razmena i stručnih praksi. Cilj udruženja je i povezivanje i upoznavanje studenata sa razvojem industrije i modernim trendovima u struci. Udruženje je osnovano 1986. godine u Holandiji i trenutno se sastoji od 54 lokalna komiteta (Local Committee – LC) u 28 država širom Evrope.

EESTEC LC Novi Sad je lokalni komitet osnovan 2001. godine na kongresu u Londonu. Naše udruženje okuplja studente Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa odseka za elektrotehniku i računarstvo, elektroniku, energetiku i telekomunikacije, mehatroniku, biomedicinski inžinjering, softversko inžinjerstvo i grafički dizajn. Budući da članstvo u EESTEC-u nosi odgovornost i obaveze, a ne samo članstvo „na papiru“, EESTEC LC Novi Sad, sa preko 320 članova i preko 50 aktivnih, jedan je od najbrojnijih i najaktivnijih lokalnih komiteta.

Na organizovanih 13 razmena i 8 stručnih seminara i drugog po veličini od događaja u EESTEC-u, Konferencije predsednika EESTEC-a (ECM – EESTEC Chairpersons’ Meeting), do sada je ugošćeno preko 260 kolega sa evropskih tehničkih univerziteta, dok je preko 300 naših studenata poslato put Evrope.

Šireći domen svojih delatnosti, EESTEC LC Novi Sad u poslednjh pet godina postao je veoma aktivan na lokalnom nivou. Uz odličnu saradnju sa kompanijama i Fakultetom tehničkih nauka, organizovana su tri velika takmičenja u programiranju, prezentacije i seminari za lokalne studente i Sajam poslovnih mogućnosti i stručnih praksi KONTEH koji je po deveti put održan u martu 2015. godine.

EESTEC već godinama unazad ima punu podršku Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje i kulturu, grada Novog Sada, Pokrajinskog sekreterijata za rad, zapošljavanje i ravopravnost polova, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, a od nedavno i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.