Društvo za telekomunikacije

location: Beograd

Društvo za telekomunikacije (DT) je osnovano maja 1993. godine. Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je oko devedeset zainteresovanih članova koji su na samoj Skupštini potpisali pristupnice. U prvoj godini od osnivanja u Društvo učlanjeno oko 350 članova.

Na Osnivačkoj skupštini, kojom je predsedavao doajen telekomunikacija Prof.Dr Ilija Stojanović, jednoglasno je doneta odluka o osnivanju Društva, usvojeni su programski ciljevi Društva, i izabrani su Upravni i Nadzorni odbor. Za Predsednika Upravnog odbora DT izabran je Dr Đorđe Paunović, profesor Telekomunikacija na ETF u Beogradu. Upravni odbor DT je za potpredsednika DT izabrao Mr Sinišu Davitkova, direktora firme IRITEL iz Beograda, a za sekretara Društva Mr Natašu Gospić, rukovodioca naučno-istraživačkog sektora u ZJPTT.

Društvo za telekomunikacije je osnovano kao dobrovoljna, nestranačka, nezavisna organizacija individualnih i kolektivnih članova koji profesionalno rade u svim oblastima telekomunikacija. Društvo okuplja zainteresovane članove iz Jugoslavije i iz drugih zemalja. Sedište Društva za telekomunikacije je u Beogradu, na Elektrotehničkom fakultetu, Bulevar kralja Aleksandra 73, telefon (011) 3221419, faks (011) 3248681.

Osnovni ciljevi Društva su da organizuje, podstiče i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova radi unapređenja njihovog rada i njihove stručne osposobljenosti.

Istovremeno, DT svojom aktivnošću treba da doprinese nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju svih oblasti telekomunikacija i drugih bliskih oblasti.

Telefon: +381 64 14 04 461

Internet stranica:

E-mail: dankades@dt.rs