Društvo za informatiku Srbije

location: Beograd

Društvo za informatiku Srbije (DIS) je dobrovoljna stručna organizacija građana koji se bave informatikom. Zadaci Društva su okupljanje i povezivanje specijalista koji se bave proizvodnjom, razvojem, primenom i obrazovanjem u oblasti informatike.

28. juna 1973. godine, u Beogradu na Elektro-tehničkom fakultetu, održana je osnivačka skupština na kojoj je osnovano Društvo za informatiku Srbije (DIS). Na skupštini je prihvaćena inicijativa za osnivanje Društva, usvojen Statut i izabrani organi Društva.

Prof. dr Tihomir Aleksić je u svojstvu predsednika Inicijativnog odbora za osnivanje Društva, na Osnivačkoj skupštini rekao: „U našem društvu, društvu ubrzanog razvoja, informatika je imala, i dalje će imati značajno mesto. Društvo za informatiku Srbije će omogućiti udruživanje ljudi raznih struka kojima su potrebni rezultati informatike".

Misija
Okupljanje informatičara u Srbiji radi popularisanja primene IКT, afirmacije domaćih IКT rezultata, razmatranja stanja u oblasti IКT i predlaganja potrebnih mera.

Vizija
Aktivno učešće u razvoju informacionog društva u Srbiji.