Društvo održavalaca tehničkih sistema

location: Beograd

Društvo održavalaca tehničkih sistema (DOTS) je član Evropske asocijacije održavalaca EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Kako ova asocijacija ima za cilj unapređenje održavanja na dobrobit svih ljudi Evrope, punopravno članstvo DOTS-a donelo je i našim stručnjacima mogućnost da se edukuju prema preporukama i zvaničnom programu jedinstvenom na nivou cele Evropske Unije.

Društvo održavalaca tehničkih sistema:
- Okuplja organizacije, organizacione celine i lica koja se neposredno ili posredno bave održavanjem tehničkih sistema (sredstava za rad) u svim proizvodnim i uslužnim delatnostima, u cilju razmene znanja i iskustva i primene postojećih znanja i metoda, unapređenja i razvoja funkcije održavanja
- Organizuje informativne aktivnosti (skupovi, seminari, bilteni, časopisi i dr.) u cilju praćenja razvoja metoda i postupaka održavanja i ukazivanja na tokove, zbivanja i promene u ovoj oblasti i srodnim i graničnim oblastima
- Preporučuje puteve primene savremenih metoda i tehnika održavanja i pruža pomoć u područjima projektovanja, tehnologija, upravljanja (menadžment), informatike, sistema kvaliteta i dr.
- Organizuje i konkretno se povezuje sa drugim sličnim stručnim i naučnim organizacijama u cilju podizanja nivoa stručne obaveštenosti i saradnje sa motivom uspešnosti funkcije održavanja; Na zahtev različitih subjekata daje preporuke za sastav stručnih grupa za razmatranje i stručno mišljenje o elaboratima, projektima, analizama, planovima razvoja i dr.
- Pokreće inicijativu i učestvuje u pripremi standarda od značaja za održavanje
- Sarađuje kod izrade propisa vezanih za zaštitu okoline
- Učestvuje u izradi programa obrazovanja i obuke na svim nivoima obrazovanja, od srednjoškolskog do visokoškolskog, u kojima se održavanje tretira kao značajan predmet
- Organizuje, razmatra, vrednuje i nagrađuje inventivan rad na polju tehničko-tehnoloških poboljšanja procesa rada i održavanja, tehničkih unapređenja i posebno pomaže i vrednuje inventorski rad pojedinca i stručnih timova
- Podstiče izdavanje stručnih i naučnih radova i publikacija iz oblasti održavanja i srodnih-graničnih delatnosti
- Pokreće i stručno, materijalno i na druge načine podržava projekte iz oblasti održavanja i srodnih delatnosti za kojima se ukaže potreba

Telefon: +381 62 237 604

Internet stranica:

E-mail: office@dots.rs