Departman za arhitekturu i urbanizam

location: Novi Sad

Departman za arhitekturu i urbanizam na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu osnovan je 1996. godine. Do danas je na njemu diplomiralo preko 1300 inženjera ove složene discipline. Prva generacija arhitekata sa novosadskog fakulteta je stekla svoje diplome 2001 godine.

Istovremeno sa programom osnovnih studija, 1996. godine je upisana i prva generacija postdiplomskih studija, pa je tako na Departmanu za arhitekturu i urbanizam diplomu magistra do sada steklo 20 kandidata, a doktorske disertacije odbranilo je 12 kandidata.

Departman za arhitekturu i urbanizam ima moderne i otvorene nastavne planove i programe na svim nivoima studija, u jedinstvu teorije i prakse, lokalnih uticaja i svetskih trendova, baziran na kombinaciji arhitekture kao umetnosti i kao građene sredine od velikog socijalnog, ekonomskog, tehničkog, kulturnog i razvojnog značaja.
Multidiscilinarnost je osnovni pristup u učenju arhitekture na kojoj se na Departmanu za arhitekturu i urbanizam insistira. Zbog toga su nastavnim planom predviđeni različiti kursevi – od osnovnih disciplina, preko arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, pejzažne arhitekture, unutrašnje arhitekture i dizajna, očuvanja graditeljskog nasleđa, scenske arhitekture i dizajna, do kurseva koji se bave specifičnijim temama.

Departman za arhitekturu i urbanizam sarađuje sa svim drugim Departmanima na FTN, kao i sa drugim akademskim institucijama iz zemlje i inostranstva, tako da je za niz predmeta angažovan veliki broj nastavnika i saradnika koji su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, čime se doprinosi kvalitetu nastave i obrazovanja studenata.

Telefon: +381 21 455 587

Internet stranica:

E-mail: architecture@uns.ac.rs