Cyber Atis - Katarina Jonev

location: Beograd

Projekat "Cyber Atis" nastao je 2017.godine. Ideja je promovisanje kulture ponašanja i bezbednosti dece na Internetu kroz organizovanje prezentacija, tribina, predavanja deci, roditeljima, i nastavnicima.

Cilj projekta predavanja i radionica je promovisanje sigurne upotrebe Interneta i društvenih mreža među decom i mladima, ali paralelno i pružanje pomoći roditeljima i nastavnicima da lakše razumeju i ukažu na potencijalne opasne uticaja socijalnih mreža. Takođe, cilj nije da se roditelji i deca zastrše već da uoče prednosti osnovne IT pismenost, značaj razvijanja poverenja, ali i da prepoznaju problem i način kako da ga reše. Nužno je kroz projekat ukazati na na preventivne mere koje bi trebalo preduzeti pre nego što se digitalno nasilje dogodi.

Učenike treba informisati šta se smatra digitalnim nasiljem, i da se ono, isto kao i drugi oblici nasilja u školi, neće tolerisati. Nužno je sistematski raditi na senzibilisanju učenika i razvijanju svesti o negativnim posledicama zloupotrebe digitalnih medija. Informacije o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja interneta, potencijalnim rizicima i načinima bezbednog korišćenja digitalnih medija neophodno je učiniti vidljivim i dostupnim svim učenicima (kroz obavezan nastavni plan i program), nastavnicima i ostalim zaposlenima u školi, ali takođe i roditeljima.

S obzirom na povezanost digitalnog nasilja i klasičnih oblika školskog nasilja, preduzimanje sistematskih preventivnih mera za smanjivanje klasičnih oblika vršnjačkog nasilja doprinelo bi i smanjenju digitalnog nasilja.