Congress Care

location: Hertogenbos

Medicinski stručnjaci žive u dinamičnom vremenu gde su brza razmena informacija, stalne promene, napredne digitalne tehnologije i pojačani individualizam postali dnevna rutina. Shodno tome, postoji velika želja za stvarnim kontaktom i povezivanjem. Verujemo u moć dobro organizovanog događaja, efikasno organizovanog tako da je inspirativan, alternativan prepoznatljiv.

Od 1997. Congress Care je vodeći kongresni biro specijalizovan za organizovanje (međunarodnih) medicinsko-naučnih događaja. Organizujemo prepoznatljive kongrese i simpozijume za naučna udruženja, medicinske / farmaceutske kompanije i medicinske stručnjake. Pored toga, nudimo pomoć u organizovanju kurseva, programa obuka, prezentacija preduzeća i događaja u vezi sa umrežavanjem.

Predstavljanje vaše poruke pravoj publici na pravom mestu u pravo vreme korišćenjem pravog pristupa i ispravnih informacija je dosta teško dostignuće. Congress Care će to ostvariti za Vas!