Centar za javni govor

location: Beograd

Centar za javni govor, organizacija koja se bavi edukacijom i aktivizmom.

Naša misija je pružanje kvalitetne edukacije za oblast javnog nastupa i retorike. Uvereni smo da javno izgovorena reč može da promeni mnogo a da je veština javnog nastupa postala neophodna za sve one koji žele da budu uspešni.

Mi ćemo im našim znanjem i iskustvima pomoći da savladaju najvažniju veštinu 21. veka, veštinu kvalitetnog prezentovanja.