Centar Jaki mladi

location: Beograd

SOS Dečija sela Srbija su humanitarna, nevladina organizacija, posvećena dobrobiti dece – brizi o deci bez roditeljskog staranja, i jačanju snaga porodica i zajednica u brizi o svojoj deci i očuvanju njihove bezbednosti, kao preventivnoj meri protiv napuštanja i zanemarivanja dece.

U Srbiji smo prisutni od 2004. godine, kroz brigu o deci bez roditeljskog staranja u SOS Dečijem selu Kraljevo, Centre za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu, Program podrške hraniteljskim porodicama, Program za podršku zapošljavanju mladih u Beogradu, program hitne pomoći realizovan zemljotresa u Kraljevu, poplava u Obrenovcu i Lazarevcu i program hitne pomoći izbeglicama u tranzitu kroz Srbiju.

U okviru Programa “Jaki mladi – podrška zapošljavanju“, koji SOS Dečija sela Srbija sprovode u saradnji sa Fondacijom „Herman Gmajner“ i lokalnim partnerima, uz podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, otvoren je centar “Jaki mladi”, karijerni centar za podršku pri zapošljavanju i karijernom razvoju mladih u riziku, koji se nalazi u Bulevaru Kralja Aleksandra 251 u Beogradu.

Osnovna uloga Centra „Jaki mladi“ je podrška u povećanju zapošljivosti mladih iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

U centru „Jaki mladi“ organizujemo edukacije za aktivno traženje posla i povećanje zapošljivosti, kao i dodatne obuke poput kurseva jezika, informatičkih kurseva, kurseva za obavljanje različitih zanatskih poslova. Pored toga, obezbeđujemo stručne prakse za sticanje radnog iskustva, kao i spajanje sa potencijalnim poslodavcima i zapošljavanje, obuke za pokretanje sopstvenog posla, mini grantove za započinjanje sopstvenog biznisa, mentorstvo i pružanje podrške ostalim institucijama i organizacijama koje pomažu zapošljavanje mladih.

Centar "Jaki mladi" je prepoznat kao mesto podrške za mlade koji su odrasli bez roditeljskog staranja i mlade u riziku, i na drugom Nacionalnom Euroguidance takmičenju dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja, koje je organizovala Tempus fondacija, a u okviru kog je Centar dobio prvu nagradu,u oktobru 2017. godine.

Do sada smo u Centru “Jaki mladi” pružili različite usluge za više od 180 mladih u riziku.