CEIB

location: Beograd

Na CEIB (Centar za ekonomska istraživanja Beograd) Akademiji za prevare pomoći ćemo vam da preuzmete kormilo u nastojanjima da potisnete prevare i korupciju.

Oslonite se na sebe i ne očekujte da će neko drugi da vas zaštiti. Lično smo to iskusili, bili smo svedoci mnogo toga i želimo da podelimo naše znanje i iskustvo. Sustignite korupciju i prevare pre nego što one sustignu vas. Suočite se licem u lice sa prevarom! Prevare i korupcija su deo svakodnevnog života.

Siva ekonomija i prljavi novac su postali uobičajena pojava. Kompanije i organizacije su svakodnevno predmet nekog vida skandala. Dakle, uprkos masovnim naporima u borbi protiv korupcije i prevare tokom proteklih decenija, još uvek postoji nešto što je potrebno uraditi. To „nešto“ može uključiti VAS!