CEDEM

location: Beograd

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih ( CEDEM ) osnovala je grupa mladih, studenata Univerziteta u Beogradu, pre svega studenata Fakulteta političkih nauka, s namerom da pomogne u poboljšanju položaja mladih u Srbiji.

Osnivači CEDEM-a imaju dugodišnje iskustvo u radu civilnog društva, koje su stekli kroz bavljenje studentskim organizovanjem i realizacijom mnogobrojnih projekata u toj oblasti. Takođe, osnivači CEDEM-a obavljali su najodgovornije funkcije u Studentskim parlamentima kako matičnog fakulteta, tako i parlamentu Univerziteta u Beogradu.

Ipak, svesni značaja i problema koje mladi imaju, rešili su da se pored bavljenja problemima studenata, posvete i rešavanju problema ostalih mladih ljudi u Srbiji.