CEDEF

location: Beograd

U kontekstu održivog regionalnog razvoja i povezivanja regiona u Evropi i izvan nje, CEDEF se prvenstveno usmerava na oblasti održive energetike i zaštite životne sredine.

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. Cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a zadržati ili povećati nivo udobnosti i konfora. Dok štednja energije uvek podrazumeva određena odricanja, efikasna upotreba energije vodi ka povećanju kvaliteta života, većoj konkurentnosti kompanija i privrede i eneregetskoj bezbednosti. Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija radna i životna sredina.

U skladu sa direktivama Evropske unije i Strategijom razvoja energetskog sektora Srbije, Centralno evropski forum za razvoj – CEDEF pod pokroviteljstvom resornih ministarstava u domenu energetike i zaštite životne sredine Republike Srbije, u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, Privrednom komorom Srbije i drugim relevantnim akterima, kontinuirano učestvuje u kreiranju i primeni koncepata energetske efikasnosti i zaštite životne sredine u Centralno evropskom prostoru. Svake godine se realizuju brojne studije, istraživanja i edukativne aktivnosti iz oblasti energetske efikasnosti i zaštite životne sredine sa ciljem podizanja svesti o značaju racionalne potrošnje energije i značaja koji to ima za održivi razvoj celog regiona.

CEDEF se takodje bavi obnovljiim izvorima energije.

Ratifikacijom Ugovora o osnivanju energetske zajednice, Srbija je, između ostalog, prihvatila obavezu da donese i realizuje plan primene Direktive 2001/77/EC o promovisanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i Direktive 2003/30/EC o promovisanju korišćenja biogoriva i drugih goriva iz obnovljivih izvora energije u sektoru saobraćaja.

Nova Direktiva o obnovljivoj energiji 2009/28/EC postavlja obavezujuće nacionalne ciljeve koje članice Evropske unije treba da dostignu kroz promociju obnovljive energije u sektorima električne energije, grejanja i hlađenja i u sektoru transporta, kako bi se obezbedilo da do 2020. godine obnovljiva energija čini bar 20% ukupne potrošnje energije u Evropskoj uniji. Direktiva takođe predviđa da će do 2020. godine korišćenje obnovljive energije u transportu (biogoriva, električna energija i vodonik proizveden iz obnovljivih izvora) iznositi najmanje 10% ukupne potrošnje goriva u Evropskoj uniji.

Tehnički iskoristiv energetski potencijal navedenih OIE u Republici Srbiji je veliki i procenjen je na preko 4,3 miliona tona ekvivalentne nafte (toe) godišnje - od čega se oko 2,7 miliona toe godišnje nalazi u iskorišćenju biomase, 0,6 miliona toe godišnje u neiskorišćenom hidropotencijalu, 0,2 miliona toe godišnje u postojećim geotermalnim izvorima, 0,2 miliona toe godišnje u energiji vetra i 0,6 miliona toe godišnje u iskorišćenju sunčevog zračenja.