Catena Media Srbija

location: Beograd

Catena Media je jedna od najbrže rastućih onlajn lead generation kompanija na svetu u oblasti pružanja iGaming i finansijskih usluga. Kompanija je u 2017. godini oborila nekoliko rekorda uključujući preko 5 miliona redovnih korisnika na mesečnom nivou, rekordan rast prihoda (od 69%, odnosno 67,7 miliona evra) i veoma visok broj korisnika koji prvi put uplaćuju depozit (od 88%, odnosno 385,642 korisnika). Catena Media je u toku 2017. godine obavila 10 strateških akvizicija i proširila svoje poslovanje ulaskom u finansijski sektor, pridodajući time finansijsko lead generation poslovanje već postojećoj iGaming vertikali.

Marketing i lead generation prodaja ubrzanim tempom ulaze u novu eru, a Catena Media na tom putu vodi glavnu reč. Zahvaljući pouzdanoj i snažnoj platformi kompanija Catena Media uspešno kreira i svojim partnerima preusmerava visoko kvalifikovane korisnike korišćenjem marketing alata i stvaranjem odgovarajućeg sadržaja. Najveća prednost ovakvog sistema poslovanja se ogleda u tome da je takav poslovni model adekvatan i primenljiv na razne druge industrije izvan trenutnog portfolija kompanije.